ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ 2017
30/06/2017


ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ 2017
 
Υπενθυμίζουμε ότι το ποσό που αντιστοιχεί για κάθε αθλητή είναι 10 ευρώ για το απλό πακέτο και 25 ευρώ για το ενισχυμένο για όλα τα αγωνίσματα του Μαραθωνίου.
 
Τα αντίστοιχα ποσά αφορούν τα μέλη του ΕΥΚΛΗ, ενώ για μη μέλη είναι:

Μαραθώνιος απλό πακέτο 30 ευρώ και 45 ευρώ το ενισχυμένο
Αγώνισμα 10 χλμ απλό πακέτο 23 ευρώ και 38 ευρώ το ενισχυμένο

Αγώνισμα 5 χλμ απλό πακέτο 17 ευρώ και 32 ευρώ το ενισχυμένο

Η κατάθεση του αντιτίμου συμμετοχής θα γίνεται στον λογαριασμό του ΕΥΚΛΗ στην

Τράπεζα Πειραιώς: IBAN: GR33 0172 0810 0050 8106 2736 052.

Προσοχή: Στην αιτιολογία κατάθεσης να αναγράφεται απαραιτήτως το όνομα του

καταθέτη και η απόσταση στην οποία θα συμμετάσχει