ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
09/05/2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΙΚΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 5 χλμ και 10 χλμ
 
 
Στον 7ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ 2018