ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
01/10/2018


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 

 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΥΚΛΗΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Σε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση  καλεί τα μέλη του ο Αθλητικός Σύλλογος με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΚΛΗΣ».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ» που φέρει τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΚΛΗΣ» με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του που ελήφθη στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 του καλεί τα Μέλη του σε  Γενική Συνέλευση (Εκλογοαπολογιστική) που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου έτους 2018, σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 15 & β του καταστατικού του, και ώρα 19:00 στα γραφεία του Συλλόγου μας που στεγάζονται επί της οδού Αργυρουπόλεως αρ. 94-96(1ος Όροφος) στην Αργυρούπολη Αττικής.

Για να επιτευχθεί απαρτία πρέπει να είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά τακτικά και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 15 & γ του καταστατικού, διευκρινίζεται ωστόσο ότι τα μέλη μπορούν να πληρώσουν τη συνδρομή τους και την ημέρα της Γ.Σ. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, όπως αυτή ορίζεται από το καταστατικό η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση το Σάββατο 6 Οκτωβρίου έτους 2018 και ώρα 18:00 στον ίδιο τόπο και θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όσα Μέλη κι αν παρίστανται.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων χρήσεως 2016, 2017 και 2018 και Οικονομικός Απολογισμός από το Δ.Σ., ανάγνωση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής, συζήτηση επ΄ αυτών, ψηφοφορία έγκρισης του Οικονομικού Απολογισμού και των Διοικητικών Πεπραγμένων χρήσεως 2016, 2017 και 2018 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα ανωτέρω.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ  Συζήτηση επί των προτάσεων των μελών του Συλλόγου που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία του.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ Παραίτηση Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 15 & θ του καταστατικού και  προκήρυξη αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα έτη 2018 έως 2020, στο οποίο δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι δύνανται να είναι μέλη του Συλλόγου βάσει του Νόμου 2725/1999 υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ταμειακώς εντάξει,  προσδιορισμός ημερομηνίας , ώρας και τόπου διεξαγωγής τους και εκλογή εφορευτικής επιτροπής και

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ Εκλογή αντιπροσώπου του συλλόγου μας στην ΕΟΣΛΜΑ-Υ.


    ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ,  12 Σεπτεμβρίου 2018

Για το Διοικητικό ΣυμβούλιοΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΚΚΑΣ                                                                            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ