ΕΚΛΟΓΕΣ "ΕΥΚΛΗ"
11/10/2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ» με τον δ.τ. «ΕΥΚΛΗΣ»,
ανακοινώνει ότι μετά το πέρας των Αρχαιρεσιών του Συλλόγου που
πραγματοποιήθηκαν στις 6 Οκτωβρίου 2018 συνεδρίασε και συνήλθε σε σώμα το
νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου κατανέμοντας τις αρμοδιότητες μεταξύ των
μελών του.
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και η ιδιότητα του κάθε μέλους του
έχουν ως ακολούθως:
1) ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΚΚΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2) ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3) ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΤΑΜΙΑΣ
4) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
5) ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΚΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΜΕΛΟΣ
6) ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ και
7) ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΕΛΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ , 08-10-2018
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΕΥΚΛΗ