ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
27/11/2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Ενημερώνουμε τα αγαπητά μέλη του συλλόγου μας ότι σε όλους τους αγώνες που διοργανώνουμε θα πληρώνουν μειωμένο το αντίτιμο συμμετοχής τους σε αυτούς κατά δύο (2) ΕΥΡΩ. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για να τύχουν αυτής της εκπτώσεως είναι να έχουν καταβάλλει την  ετήσια συνδρομή τους.
Το Δ.Σ. του ΕΥΚΛΗ