ΕΥΚΛΕΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΒΟΥΝΟΥ
02/06/2019


Περιλαμβάνει 3 αγώνες

 

  • 8.5 χλμ με 210 μ θετική υψομετρική

  • 15 χλμ με 270 μ θετική υψομετρική

  • 25 χλμ με 1010 μ θετική υψομετρική