Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΥΚΛΗ ΓΙΑ ΤΟ 2016
1) Καλύψαμε για ένα χρόνο σε μηνιαία βάση, για διάστημα ενός έτους τις ανάγκες σε κρέας που έχει ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Βάρκιζας για 30 και πλέον άπορες οικογένειες.
2) Αγοράσαμε κι εγκαταστήσαμε κλιματιστικό στο Κέντρο Υγείας Βάρης και
3) Χρηματοδοτήσαμε τις εργασίες εγκατάστασης ερμαρίων και πάγκου κουζίνας στο χειρουργείο Μικροεπεμβάσεων του Κέντρου Υγείας Βάρης.
4) Προσφέραμε στον Σύλλογο Προστασίας Σπαστικών «ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ» διάφορα προϊόντα για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών των ατόμων που στεγάζονται εκεί, εκφράζοντας μ` αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη μας σ `αυτή την κοινωνική ομάδα.