Ο σύλλογος στεγάζεται σε αίθουσα που έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Αργυρούπολης. Για περισσότερες λεπτομέρειες στο μενού "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ".