Ο σύλλογος στεγάζεται σε αίθουσα που έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, στη διεύθυνση Αργυρουπόλεως 94-96, Αργυρούπολη (κτίριο πρώην Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης)