ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ κ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Σε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη του ο Αθλητικός
Σύλλογος με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ» και τον
διακριτικό τίτλο «ΕΥΚΛΗΣ».
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ» που φέρει τον
διακριτικό τίτλο «ΕΥΚΛΗΣ» με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του που ελήφθη στις
03 Σεπτεμβρίου 2020 καλεί τα Μέλη του σε Γενική Συνέλευση (Εκλογοαπολογιστική) που
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου έτους 2020, σύμφωνα με τον Νόμο και
το άρθρο 15 & β του καταστατικού του, και ώρα 18.00 στα γραφεία του Συλλόγου μας που
στεγάζονται επί της οδού Αργυρουπόλεως αρ. 96 στην Αργυρούπολη Αττικής.
Για να επιτευχθεί απαρτία πρέπει να είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά τακτικά και
ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 15 & γ του καταστατικού,
διευκρινίζεται ωστόσο ότι τα μέλη μπορούν να πληρώσουν τη συνδρομή τους και την
ημέρα της Γ.Σ. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, όπως αυτή ορίζεται από το
καταστατικό η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση το Σάββατο 26
Σεπτεμβρίου έτους 2020 και ώρα 18.00 μμ στον ίδιο τόπο και θα θεωρείται ότι βρίσκεται
σε απαρτία όσα Μέλη κι αν παρίστανται.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων χρήσεως 2019 και 2020 και
Οικονομικός Απολογισμός από το Δ.Σ., ανάγνωση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής,
συζήτηση επ΄ αυτών, ψηφοφορία έγκρισης του Οικονομικού Απολογισμού και των
Διοικητικών Πεπραγμένων χρήσεως 2019 και 2020 και απαλλαγή των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα ανωτέρω.
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ  Συζήτηση επί των προτάσεων των μελών του Συλλόγου που αποσκοπούν
στην εύρυθμη λειτουργία του.
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ Παραίτηση Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 15 & θ του
καταστατικού και προκήρυξη αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου
και Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα έτη 2020,2021 και 2022, στο οποίο δικαίωμα συμμετοχής

θα έχουν όσοι δύνανται να είναι μέλη του Συλλόγου βάσει του Νόμου 2725/1999 υπό την
προϋπόθεση ότι θα είναι ταμειακώς εντάξει, προσδιορισμός της διεξαγωγής των
Αρχαιρεσιών για την ίδια ημέρα κι από ώρα 19.00 μμ μέχρι 20.00 μμ ,εκλογή εφορευτικής
επιτροπής καθώς και εκλογή αντιπροσώπων του συλλόγου μας στην ΕΟΣΛΜΑ-Υ (ενός
τακτικού κι ενός αναπληρωματικού). Σημειώνεται ότι στις τρέχουσες Αρχαιρεσίες τα
οικονομικώς ενήμερα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν είτε προσερχόμενα την
προκαθορισμένη ώρα στα γραφεία μας, είτε διαδικτυακά σύμφωνα με τις οδηγίες που θα
τους δοθούν με ανακοίνωση του Συλλόγου μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΚΚΑΣ              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ