ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΓΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, διευκρινίζονται τα εξής σε σχέση με τα περιοριστικά
μέτρα που ισχύουν από 04/03/2021 με βάση την ΚΥΑ που εκδόθηκε στις 06/03/2021 με τίτλο:
Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021
και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 843). (ΦΕΚ 895Β’/06-03-2021).
Αναστολή της λειτουργίας και χρήσης οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων, εξαιρουμένων
των ακόλουθων περιπτώσεων:

ΕΔΩ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :

9) Των αθλημάτων που διεξάγονται στο ύπαιθρο ή σε ελεύθερους χώρους, και εκτός
οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως: ορειβασία, αναρρίχηση, πεζοπορία, ορεινή
ποδηλασία, ποδηλασία δρόμου, ορειβατικό σκι, βάδην, δρόμος αποστάσεων κτλ., με βάση τις
ακόλουθες προϋποθέσεις :
• Τα προπονητικά γκρουπ να μην υπερβαίνουν τα 7 άτομα, τηρώντας αποστάσεις
τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ των αθλητών/αθλούμενων.
• Η παρουσία προπονητή δεν είναι υποχρεωτική αλλά εφόσον παρίσταται μπορεί να
προπονεί έως 6 αθλητές/αθλούμενους.
• Οι μετακινήσεις των αθλητών/αθλούμενων προς και από τον χώρο προπόνησης να
πραγματοποιούνται βάσει όσων προβλέπονται από τον ΕΟΔΥ για τις μεταφορές.
• Οι αθλούμενοι πολίτες και οι αθλητές σωματείων μπορούν να μετακινούνται με τον
κωδικό SMS 6 (πεζοί ή με ποδήλατο), μέχρι νεότερης ενημέρωσης.
Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική. Εξαιρούνται από τη χρήση μάσκας οι αθλητές/αθλούμενοι
κατά τη διάρκεια της άσκησης.
Για τις προπονήσεις ισχύουν οι οδηγίες καιτα υγειονομικά πρωτόκολλα που είναι αναρτημένα στην
ιστοσελίδα https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports
Τα περιοριστικά μέτρα θα επανεκτιμώνται και οι οδηγίες ασφαλούς άθλησης θα επικαιροποιούνται
ανάλογα με τη γενικότερη επιδημιολογική εικόνα της χώρας.