ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΓΙΑ I.T.R.A.

ΔΗΜΟΣΙΕΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ I.TR.A.(International Trail Association)

ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΙΣΤΩΘΟΥΝ ΟΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ I.T.R.A. points

  1. 27 ΧΛΜ “ΣΕΣΙ”              1 I.T.R.A. point
  2. 47 ΧΛΜ “ΣΦΗΤΤΙΑ”    2 I.T.R.A. points

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ “ΕΥΚΛΗ”