ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ “ΕΥΚΛΗ”

Ο “ΕΥΚΛΗΣ” ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 19:00 ΜΕΧΡΙ 20:00  ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 94-96 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ» που φέρει τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΚΛΗΣ» με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του που ελήφθη στις 1-9-2022 καλεί τα Μέλη του σε Γενική Συνέλευση (Εκλογοαπολογιστική) που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου έτους 2022, σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 15 & β του καταστατικού του, και ώρα 19:00 μέχρι 20:00 στα γραφεία του Συλλόγου μας που στεγάζονται επί της οδού Αργυρουπόλεως αρ. 94-96 (1ος όροφος) στην Αργυρούπολη Αττικής.

Για να επιτευχθεί απαρτία πρέπει να είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά τακτικά και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 15 & γ του καταστατικού, διευκρινίζεται ωστόσο ότι τα μέλη μπορούν να πληρώσουν τη συνδρομή τους και την ημέρα της Γ.Σ. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, όπως αυτή ορίζεται από το καταστατικό η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 8 Οκτωβρίου έτους 2022 χωρίς άλλη ειδοποίηση σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 15 & β του καταστατικού του, και ώρα 19:00 μέχρι 20:00 στον ίδιο τόπο και θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όσα Μέλη κι αν παρίστανται.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων χρήσεως 2020, 2021 και 2022 Οικονομικός Απολογισμός από το Δ.Σ., ανάγνωση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής, συζήτηση επ΄ αυτών, ψηφοφορία έγκρισης του Οικονομικού Απολογισμού και των Διοικητικών Πεπραγμένων χρήσεως 2020, 2021 και 2022 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα ανωτέρω.

2. ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ Συζήτηση επί των προτάσεων των μελών του Συλλόγου που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία του.

3. ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ α. Έγκριση μεικτού τρόπου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών της 8-10-2022 , ώρες 20:00 -22:00 ήτοι:

1. Εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής ασφαλούς φόρμας μέσω αποστολής e-mail με μοναδικό κωδικό password για την είσοδο στην φόρμα ψηφοφορίας.

2. Με φυσική παρουσία στο γραφείο του συλλόγου μας στην οδό Αργυρουπόλεως 94-96, Αργυρούπολη 1ος όροφος.

β. Εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια των μεικτών αρχαιρεσιών (ηλεκτρονική και με φυσική παρουσία) για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και μελών Εξελεκτικής Επιτροπής.

3. ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ Παραίτηση Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 15 & θ του καταστατικού. Προκήρυξη αρχαιρεσιών με το μεικτό ως άνω σύστημα για την ανάδειξη:

1. Μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου

2. Μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα έτη 2022,2023 και 2024

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι δύνανται να είναι μέλη του Συλλόγου βάσει του Νόμου 2725/1999 υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ταμειακώς εντάξει.

Με το πέρας της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης θα διεξαχθούν οι Αρχαιρεσίες από ώρα 20:00 μμ μέχρι 22:00 μμ, με μεικτό σύστημα εκλογών, ήτοι:

1. Εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής ασφαλούς φόρμας μέσω αποστολής e-mail με μοναδικό κωδικό password για την είσοδο στην φόρμα ψηφοφορίας.

2. Με φυσική παρουσία στο γραφείο του συλλόγου μας στην οδό Αργυρουπόλεως 94-96, Αργυρούπολη 1ος όροφος.

Υπενθυμίζεται στους ψηφοφόρους ότι έχουν δικαίωμα σταυροδοσίας στο ενιαίο ψηφοδέλτιο μέχρι 9 υποψηφίων για μέλη Δ.Σ και 2 υποψηφίων για μέλη Εξελεγκτικής επιτροπής.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΚΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ                                                                                ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ