ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΣΛΜΑ-Υ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

Η ΕΟΣΛΜΑΥ, με αφορμή το επικείμενο κλείσιμο των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΣΛΜΑΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ