Ο Σύλλογος

Ο ΕΥΚΛΗΣ είναι ένας σύλλογος ερασιτεχνών αθλουμένων. Είναι το αποτέλεσμα μίας παρέας που θέλησε να δώσει συλλογικά χαρακτηριστικά στην αγαπημένη μας δραστηριότητα, το τρέξιμο.

Ιδρύθηκε το 2011 με κύριο σκοπό την διάδοση του τρεξίματος σε εκείνους που δε το γνωρίζουν, όπως επίσης την διεκδίκηση ελεύθερων χώρων ψυχαγωγίας και άθλησης.

Δραστηριοποιούμαστε κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής. Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 είχε εκδηλωθεί η ανάγκη για έναν λαϊκό αθλητικό σύλλογο με τα χαρακτηριστικά του ΕΥΚΛΗ. Από την ίδρυσή του και έπειτα διευρύνεται ολοένα και περισσότερο ο κύκλος των μελών και των ανθρώπων που θέλουν να έρθουν σε επαφή με το τρέξιμο, κυρίως μέσω των λαϊκών αγώνων δρόμου που διοργανώνουμε στην περιοχή της Βουλιαγμένης και στις εγκαταστάσεις του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού αλλά και στις στοχευμένες ομιλίες που αφορούν τη δρομική δραστηριότητα, την υγιεινή ζωή και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο αθλούμαστε.

Ο Σύλλογος μας από την ίδρυση του αποτελεί μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού (ΕΟΣΛΜΑ-Υ)  μετέχοντας ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις της και συνεισφέροντας με τις δικές του δυνάμεις στην ευόδωση των σκοπών που αυτή υπηρετεί. Στην Ομοσπονδία μας έχουν ενταχθεί εξήντα τέσσερις (64) δρομικοί Σύλλογοι που εμπνέονται από τα ίδια ιδανικά με τα δικά μας, δηλ. της υπηρεσίας του υγιούς ερασιτεχνικού και άδολου αθλητισμού, που κινείται έξω από λογικές κερδοσκοπικές και μακριά από τις στρεβλώσεις που δημιουργεί ο επαγγελματικός Αθλητισμός. Κύριοι στόχοι της Ομοσπονδίας μας είναι:

Α) η επίτευξη της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από την πολιτεία,

Β) η παροχή της αιγίδας της στους αγώνες που διεξάγουν, με αυστηρές προδιαγραφές που η ίδια τις έχει ορίσει, οι σύλλογοι που την απαρτίζουν και

Γ) Η στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, η οποία επιτυγχάνεται με την διάθεση σημαντικών κονδυλίων για την ενίσχυση τους.