Δ.Σ. Συλλόγου

ΑΚΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΤΑΜΙΑΣ

ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΟΤΙΑΛΗ ΜΑΡΙΑ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ