Δ.Σ. Συλλόγου

ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΑΜΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΚΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ