Δ.Σ. Συλλόγου

ΑΚΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΤΑΜΙΑΣ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΛΙΛΑ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΑΠΝΑΣ ΚΙΜΩΝ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ