Δ.Σ. Συλλόγου

ΑΚΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΙΤΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΤΑΜΙΑΣ

ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

CURATOLO LEONARDO – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΑΠΝΑΣ ΚΙΜΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ