ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.ΔΙ.Κ.(ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ)

Η Ο.ΔΙ.Κ. ΕΙΝΑΙ ΕΘΕΛΕΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 

ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΟΝ “ΕΥΚΛΗ” ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ

Η ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ (Ο.ΔΙ.Κ) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ, ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Το 22o Δωρεάν Σχολείο Διάσωσης, αυτοπροστασίας και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, με διάρκεια οκτώ (8) εβδομάδων, διοργανώνει και φέτος η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Ο.ΔΙ.Κ.), το οποίο απευθύνεται σε όλους τους πολίτες.

Τα σχολεία ξεκινούν σε τρείς (3) πόλεις ταυτόχρονα, στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα, και Θήβα, την Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2022.

Τα θεωρητικά μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 18:00 – 22:00 στις αίθουσες που έχουν κλεισθεί στις αντίστοιχες πόλεις για τον ανάλογο σκοπό ή σε έκτακτες καταστάσεις μέσω διαδικτύου. Επιπλέον, σε κάποια Σαββατοκύριακα, βάση του  προγράμματος, θα γίνονται οι πρακτικές εκπαιδεύσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Στις θεματικές του σχολείου διάσωσης περιλαμβάνονται: α) μαθήματα ειδικών Πρώτων Βοηθειών, β) τρόποι αυτοπροστασίας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, όπως είναι οι σεισμοί και οι πλημμύρες, γ) ασφαλή ναυαγοσωστική – δηλαδή την ασφάλεια και την αντιμετώπιση κινδύνων στη θάλασσα και σε ορμητικά νερά, δ) αρχές προσανατολισμού, ε) διάσωση σε ορεινό πεδίο, στ) επικοινωνίες και ζ) ανθρωπιστικές αποστολές. Το παρόν δίνει η Πυροσβεστική υπηρεσία με ενημέρωση για την δασοπροστασία και την δασοπυρόσβεση, η Πολιτική προστασία, το τμήμα σεισμολογίας του Α.Π.Θ, ειδικός ψυχολόγος κλπ.

Όσοι επιθυμούν να γίνουν εθελοντές διασώστες αλλά και στην συνέχεια δόκιμα μέλη στην Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων, μπορούν να συνεχίσουν την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευσή τους και μετά τα δωρεάν σχολεία, επιλέγοντας τα τμήματα που προτιμούν. Κάθε τμήμα της Ο.ΔΙ.Κ. είναι στημένο και οργανωμένο, έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας επιχείρησης έρευνας και διάσωσης σε οποιεσδήποτε συνθήκες, στο βουνό, στο υγρό στοιχείο, σε φυσικές καταστροφές, στις πρώτες βοήθειες κλπ., ενώ η διδακτική ύλη και οι θεματικές ενότητες βασίζονται στις προδιαγραφές και τις κατευθυντήριες γραμμές (guidelines) που θέτουν οι διεθνείς φορείς.

Τα μαθήματα γίνονται από έμπειρους εκπαιδευτές της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων, ιδιώτες εκπαιδευτές αλλά και κρατικούς φορείς και απευθύνονται σε όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα σε όσους θέλουν να υποστηρίζουν εθελοντικά επιχειρήσεις, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά και σε όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν προσφέροντας κοινωνικό έργο μαζί μας. Ειδικά τα μαθήματα που αφορούν τις Πρώτες Βοήθειες προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις σε όσους τα παρακολουθούν, ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσουν, οποιαδήποτε στιγμή, τον συνάνθρωπό τους που βρίσκεται σε ανάγκη ή κινδυνεύει η ζωή του.

Στα σχολεία της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων (Ο.ΔΙ.Κ.), μπορούν να συμμετέχουν όλοι, άνω των 18 ετών, ανεξαρτήτου φύλου, μόρφωσης και φυσικής κατάστασης.

Γενικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο τηλέφωνο 2314 009585 ή στο 6945 413954 στο www.odik.gr ή στο Facebook πληκτρολογώντας ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ (θα βρείτε 1 σελίδα και 1 ομάδα).Πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων θα πάρετε με την εγγραφή σας στην ομάδα μας. Οι εγγραφές ήδη ξεκίνησαν και οι θέσεις είναι περιορισμένες.

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ :

Πολυκλαδικά σχολεία Ηλιούπολης
Ηρώς Κονσταντοπούλου 117 και Θάλειας Λουκίδου 3, Ηλιούπολη
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 18:00-22:00
Ώρα προσέλευσης 17:30-18:00