ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΡΟΜΕΩΝ “ΕΥΚΛΗ” ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΟΥ “ΕΥΚΛΗ” ΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑ 2022, ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΗΘΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ

ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ “ΕΥΚΛΗ” ΜΕΤΕΒΗ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ “ΕΥΚΛΗ” ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ