ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ-ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 7ος ΕΥΚΛΕΙΟΣ και 3ος ΥΜΗΤΤΟΣ MARATHON

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ-ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

1. Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης- ΕΟΔΠΕΑ

 

2. Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικου-Αργυρούπολης

2. Εθελοντική Δασοπροστασία Πυρόσβεση Γλυφάδας – ΕΔΑΠΥΓ

3. Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης Δήμου Ηλιούπολης- ΕΟΔΠΗ

4. Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Ηλιούπολης – ΕΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 

5. Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΒΑΡΑ